ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 50 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции)

Обект: Хотелски комплекс
Място: с. Главатарци - Кърджали

На брега на язовир Хасково за нуждите на хотел-панорама, плувен комплекс и ресторант "Главатарски хан" до гр. Хасково е инсталирана пречиствателна станция от типа SBR пречиствателни станции с най-висок клас на пречистване на битовите отпадъчни води. След пречистването отпадъчната вода се отвежда в попивна система.