ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 50 Е.Ж. (тип SBR пречиствателни станции)

Обект: Дом за деца без родители
Място: с. Боровци

В с. Боровци - обл. Берковица е инсталирана пречиствателна станция за 60 човека от типа SBR пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадни води от дом за постоянно живеене на деца без родители след 18-годишна възраст по програма за социална интеграция и обучение на децата на занаяти. Пречистените отпадъчни води са заустени в попивно поле.