ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)

Обект: Сезонна къща
Място: ЛОЗЕНЕЦ, обл. Бургас

В с. Лозенец - обл. Бургас е инсталирана пречиствателна станция за 6 еквивалент жители от типа проточни пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадни води от ваканционно жилище. Пречистените отпадъчни води са заустени в попивно поле.