ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)

Обект: Частен дом
Място: Кременик

В с. Кеменик - обл. Дупница е инсталирана пречиствателна станция за 6 еквивалент жители от типа проточни пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадни води от ваканционно жилище. Пречистените отпадъчни води са заустени в попивно поле.