ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)

Обект: Частен дом
Място: с. Бистрица

В с. Широки дол - обл. Самоков е вкопана пречиствателна станция за 5 еквивалент жители от типа проточни пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадни води от жилище за постоянно живеене. Пречистените отпадъчни води са заустени в попивно поле.