ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 5 Е.Ж. (тип проточни аеробни пречиствателни станции)

Обект: Частен дом
Място: с. Бистрица - обл. София

За нуждите на семейна къща за постоянно живеене в с. Бистрица, обл. София са инсталирани проточна аеробна пречиствателна станция за 5 еквивалент жители за пречистване на отпадните води от къщата и 500 литров резервоар за събиране на пречистените води и използването им за поливане на зелените площи на къщата.