ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции)

Обект: Частен дом
Място: София - Камбаните

В кв. Камбаните в гр. София е инсталирана пречиствателна станция за 6 еквивалент жители от типа SBR пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадъчни води от къщата за постоянно живеене. Така пречистените отпадни води след пречиствателната станция са заустени в кладенец в имота и се смесват с подпочвените води.