ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции)

Обект: Частен дом
Място: с. Железница обл. София

В село Железница, обл. София е инсталирана битова аеробна SBR пречиствателна станция за пречистване на отпадните води от семейна къща. Управлението на пречиствателната станция е разположено в суха камера под земята.