ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и 6 000 литров резервоар зо вода

Обект: Частен дом
Място: Варна

В гр. Варна на българското черноморие са монтирани 2 съоръжения:

- SBR пречиствателна станция за 6 еквивалент жители за пречистване на битовите отпадни води от постоянно живеещите в къщата

- 6 000 литров полиетиленов резервоар за вода, предназначен за подземен монтаж за събиране на пречистените води и използването им за поливане на тревата и градината на къщата.