ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции)

Обект: Частен дом
Място: Драгалевци - София

В кв. Драгалевци - София е монтирана пречиствателна станция за 6 човека от типа SBR пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадни води от хората в къщата. Пречистените отпадъчни води след пречиствателната станция са заустени в близка канафка за отвеждане на дренажни и дъждовни води.