ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции)

Обект: Частен дом
Място: Симеоново - София

Пречиствателна станция за 6 еквивалент жители от типа SBR пречиствателни станции е инсталирана за пречистване на битовите отпадни води от еднофамилна къща в Симеоново - гр. София. Чистата вода след пречиствателната станция е отведена към приемна (попивна) шахта без опасност от биологично заразяване на природата.