ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции)

Обект: Частен дом
Място: кв. Княжево - София

За нуждите на еднофамилна къща за постоянно живеене и инсталирана пречиствателната станция от типа SBR пречистващо съоръжение за пречистване на битовите отпадни води. Чистата вода след пречиствателната станция се отвежда в попивна шахта за смесване с подпочвените води без опасност от заразяване.