ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции)

Обект: Частен дом
Място: с. Кондофрей - общ. Радомир

Пречиствателната станция инсталирана на тази еднофамилна къща е от типа SBR пречистващо съоръжение и е с най-висок клас на пречистване на битовите отпадни води. Така пречистената вода се отвежда за заустване в близкото дере без опасност от биологично заразяване на природата.