ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и Резервоар 50 000 литра

Обект: Шоурум Златекс - Fendt
Място: Добрич

За пречистване на отпадните битово-фекални води е инсталирана пречиствателна станция от типа SBR пречиствателни станции обслужваща служителите и посетителите на шоурум на Fendt в гр. Добрич. Пречистената вода е отведена в дренажна система под земята.