ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 6 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и РЕЗЕРВОАР за поливане с пречистената вода

Обект: Частен дом
Място: София - Симеоново

В гр. София са инсталирани пречиствателна станция за 6 еквивалент жители от типа SBR пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадни води от жилища и резервоар з обем 3500 литра за събиране на пречистените отпадъчни води. Излишните пречистени води са отведени в дренажната система на имота.