ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип плитка SBR аеробни пречиствателни станции) и резервоар

Обект: Частен дом
Място: с. Белащица - обл. Пловдив

В частен дом в с. Белащица - обл. Пловдив е монтирана плитка пречиствателна станция за 8 еквивалент жители от типа SBR плитки пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадъчни води от къщата за постоянно живеене. Пречистените отпадъчни води след пречиствателната станция са заустени в резервоар за поливни нужди, след което са отведени в попивно поле.