ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции)

Обект: Семеен хотел
Място: Лозенец - обл. Бургас

За нуждите на хотел в с. Лозенец - обл. Бургас е инсталирана пречиствателна станция за 10 жители от типа SBR пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадни води от хотели. Пречистените отпадъчни води са заустени в попивно поле.