ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 8 Е.Ж. (тип SBR аеробни пречиствателни станции) и Резервоар 12000 литра

Обект: Хотел
Място: Приселци - обл. Варна

За нуждите на къща за гости (семеен хотел) в с. Приселци, обл. Варна на българското черноморие са инсталирани пречиствателна станция за 8 еквивалент жители от типа SBR пречиствателни станции за пречистване на битовите отпадъчни води от гостите на къщата и 12 000 литров резервоар за събиране на пречистените води и използването им за поливане на зелените площи на хотела.