ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНИ ВОДИ ОТ МАНДРА

Обект: Мандра "Мераклии" - за сирена и кашкавали
Място: с. Красново - общ. Хисаря

За нуждите на частна мандра "Мераклии" за производство на млечни продукти (сирене, кашкавал, кисело и прясно мляко, и др.) и инсталирана пречиствателна станция за промишлените води от произдводствиня цех. Замърсените води преминават през активен мазниноуловител с аерираща система за предварително очистване на всички мазнини, реагентен резервоар за химическо третиране на биологичните остатъци в отпадъчните води (разкъсване на казеиновите вериги) и постъпва в SBR биологично стъпало за тредиране на отпадъчните води. Пречистените води след биологичното стъпало се отвеждат към събирателен полиетиленов резервоар за поливане на тревните площи през подходящите сезони или за съхранение и принудително регулярно извозване на водата през зимата.