РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 20 000 ЛИТРА (тип резервоари за вода за питейни нужди)

Обект: Каптаж
Място: с. Ребро

За битово-питейни нужди на село Брезнишки извор е монтиран 22 000 литров резервоар за каптиране на местен извор.