РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 30 000 ЛИТРА (тип резервоари за вода за питейни нужди)

Обект: Частен дом
Място: с. Железница обл. София

За нуждите на частен имот в с. Железница - обл. София е монтиран 30 000 литров резервоар за поливни нужди.