РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВОДА 80 000 ЛИТРА (тип резервоари за вода за поливни нужди)

Обект: Лозови и маслинови насаждения
Място: Иракли обл. Бургас

За нуждите на частен имот в м. Иракли - обл. Бургас е монтиран 80 000 литров резервоар за поливни нужди. Инсталираните 2 броя резервоари по 40 000 литра са свързани скачено с полиетиленови тръби.