РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА 20 000 литра (тип резервоари за вода за производствени нужди)

Обект: Завод за строителни смески
Място: гр. Варна

За нуждите на завод за производство на строителни циментови смеси Weber в гр. Варна е инсталиран 22 000 литров резервоар за подземен монтаж за производствени води. Помпите са инсталирани в суха бетонова камера в непосредствена близост до резервоара.