МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ ROGRE

МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ ROGRE

ROGRE МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ (ВЕРТИКАЛНИ СЕПАРАТОРИ НА ЛЕКИ ТЕЧНОСТИ)

Отделят маслата и мазнините с растителен и животински произход от отпадъчните води преди оттичането им към пречиствателната станция, обществената канализация или природата. Употребата им е задължителна за кухни, ресторанти, столови, хотели, заведения за хранене, цехове и фабрики от хранително-вкусовата промишленост, при които е възможно изхвърляне на животински или растителни мазнини в отпадъчните води.

Те са с капацитети от 1 до 50 (или повече) литра в секунда и са изработени във вертикални полиетиленови резервоари за подземен или надземен монтаж.

Мазноуловителите са изработени от полиетилен и отговарят на всички изисквания на Европейското законодателство и са съобразени със стандарта EN 1825, като също така притежават означението за качество CE.

КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
77501 NG1 RoGre 1 - 900 l 900 Ø1300x1550 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
77502 NG2 RoGre 2 - 1200 l 1200 Ø1300x1550 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
77503 NG3 RoGre 3 - 1500 l 1500 Ø1300x1550 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
77504 NG4 RoGre 4 - 1700 l 1700 Ø1300x2050 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
77505 NG5 RoGre 5 - 2000 l 2000 Ø1500x2250 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF
77507 NG7 RoGre 7 - 3200 l 3200 Ø1800x2350

Допълнително оборудване и услуги

ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Оглед на място Предварителен оглед на обекта от наши специалисти за прецизиране на офертата и уточняване на всички технически подробности и изисквания.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Монтаж Монтаж на мазниноуловители по предварителна договорка с клиента, след като са уточнени всички технически подробности и изисквания.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Удължаване на ревизионни гърловини Удължаване на ревизионните гърловини при нужда от дълбок монтаж на съоръжението. Гърловините могат да бъдат удължени чрез заваряване на полиетиленови сегменти със съответния диаметър и желаната дължина, предварително или на място на обекта на клиента.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Направа на дренаж Направа на попивно поле (дренаж) за попиване на излишната (пречистенатаа) вода.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Дренажни тунели Предназначени са за осигуряване на определен буферен обем за залпово събиране на води с възможност за дренирането им в почвата. Дренирането зависи изцяло от попивните свойства на почвата. Всеки тунел осигурява 310 литра обем. Тунелите могат да се свързват един друг до достигане на желания общ обем на попивното поле.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Капаци за дренажни тунели Служат за затваряне на началото и края на всеки ред от дренажни тунели.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Дренажна ревизионна шахта Служи за ревизия на попивните възможности на дренажното поле. В случай, че дренажа не успява да осигури достатъчно попиване (примерно в дъждовен период), дренажната ревизионна шахта може да се използва, като помпена шахта за подпомагане отстраняването на излишните води.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Помпена шахта Служи за изпомпване на водите на по-високо ниво в случай, че не е възможно осигуряване на естественото им гравитачно оттичане.