SBR ECOBOX 2-9 е.ж

SBR ECOBOX 2-9 е.ж

Тези модели биологични аеробни пречиствателни станции от серията EcoBox са пречиствателни станции с висок клас на пречистване, работещи на принципа на типа SBR (Sequencing Batch Reactor - Цикличен последователен партиден биологичен реактор). При тях по естествен път се развиват микроорганизми, които в естествените жизнени процеси използват отпадъците и замърсителите в отпадъчните води за храна и източник на енергия. Тази своеобразна био-маса, заедно с разтворения кислород и симулираната анокси зона са основните "виновници" за извършването на всички био-химични процеси по очистване на вредните замърсители в отпадъчните води. Повече за принципите на пречистване можете да намерите тук. Още можете да прочетете по-долу.

КОД ИМЕ ЖИТЕЛИ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
7995 EcoBox 2-5 PE 8-9 4000 2330 x 1175 x 2440 Виж Виж Пречиствателна станция EcoBox5 SBR ECOBOX 2-9 е.ж Пречиствателни станции EcoBox5
КОД ИМЕ ЖИТЕЛИ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
7673 EcoBox 6-9 PE 11-13 6000 2450 x 1350 x 2775 Виж Виж Пречиствателни станции EcoBox9 SBR ECOBOX 2-9 е.ж Пречиствателна станция EcoBox9

Допълнително оборудване и услуги

ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Оглед на място Предварителен оглед на обекта от наши специалисти за прецизиране на офертата и уточняване на всички технически подробности и изисквания. SBR ECOBOX 2-9 е.ж
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Монтаж на пречиствателна станция Монтаж на пречиствателното съоръжение по предварителна договорка с клиента, след като са уточнени всички технически подробности и изисквания. SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Направа на дренаж Направа на попивно поле (дренаж) за попиване на излишната пречистена вода от пречиствателното съоръжение по предварителна договорка с клиента. SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Дренажни тунели Предназначени са за осигуряване на определен буферен обем за залпово събиране на пречистени води с възможност за дренирането им в почвата. Дренирането зависи изцяло от попивните свойства на почвата. Всеки тунел осигурява 310 литра обем. Тунелите могат да се свързват един друг до достигане на желания общ обем на попивното поле. SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Капаци за дренажни тунели Служат за затваряне на началото и края на всеки ред от дренажни тунели. SBR ECOBOX 2-9 е.ж
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Дренажна ревизионна шахта Служи за ревизия на попивните възможности на дренажното поле. В случай, че дренажа не успява да осигури достатъчно попиване (примерно в дъждовен период), дренажната ревизионна шахта може да се използва, като помпена шахта за подпомагане оттичането на пречистените води от пречиствателната станция. SBR ECOBOX 2-9 е.ж
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Помпена шахта Служи за изпомпване на пречистените води на по-високо ниво в случай, че не е възможно осигуряване на естественото им гравитачно оттичане. SBR ECOBOX 2-9 е.ж
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Поправка на пречиствателна станция Поправка или преправяне (ако това е възможно) на неработещи или проблемни пречиствателни станции. SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Оптимизатор на биологично стъпало При твърде малко натоварване на пречиствателната станция за голям период, поради недостатъчния приток на отпадъчни води, може да настъпи частича загуба на активната утайка (микроорганизми). В този случай оптимизатора на биологичното стъпало ще достави допълнително количество специален хранителен разтвор за микроорганизмите в пречиствателната станция и ще запази популацията от бактерии в оптимално количество и състояние. Това ще осигури по-голяма устойчивост на микроорганизмите при ниско натоварване на пречиствателната станция и ще запази тяхната жизнеспособност. При твърде високо натоварване на пречиствателната станция за голям период, поради твърде големия дебит на отпадъчни води и концентрация на биологично замърсяване е възможно част от пречистената вода да има миризма, поради недостатъчното време за престой в пречиствателната станция и недостатъчното количество микроорганизми за това натоварване. В този случай оптимизатора на биологичното стъпало ще достави допълнително количество микроорганизми и ензими в пречиствателната станция и ще увеличи пречистващата способност на стъпалото. Това ще доведе до по-голям пречистващ капацитет. SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Поддръжка и профилактика на пречиствателна станция Регулярна или епизодична профилактика и поддръжка на пречиствателни станции. SBR ECOBOX 2-9 е.ж
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Дистанционен мониторинг и контрол на ПСОВ Система от индикатори и сензори, инсталирани в пречиствателната станция, както и комуникационен модул към таблото за управление на пречиствателната станция, които осигуряват 24 часово наблюдение на работата и състоянието на пречиствателната станция от специалисти от завода производител. Този модул позволява да се наблюдават всички процеси и при необходимост да се променят настройките на съответните агрегати за оптимизиране на процесите на пречистване. Препоръчва се за пречиствателни станции над 300 еквивалент жители. SBR ECOBOX 2-9 е.ж
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Удължаване на ревизионни гърловини Удължаване на ревизионните гърловини при нужда от дълбок монтаж на резервоара. Гърловините могат да бъдат удължени чрез заваряване на полиетиленови сегменти със съответния диаметър и желаната дължина, предварително или на място на обекта на клиента. SBR ECOBOX 2-9 е.ж SBR ECOBOX 2-9 е.ж

Този модел пречиствателни станции имат капацитет от 500 до 1200 литра на ден и пречистват отпадъчната вода до 99 %. Те са подходящи за еднофамилни и двуфамилни къщи, жилища за отдих, малки цехове и предприятия до 40 работника.

Поради високата си степен на пречистване, водата от тези пречиствателни станции е подходяща за поливане или безопасно попиване в земята, без никакви миризми. Модулът за управление на тези SBR пречиствателни станции позволява много настройки и промени на работата за постигане на оптимални резултати. Вградените логови файлове записват хронология от възникнали грешки в работата или електрозахранването. Аларми инплементирани в модула за управление на тези пречиствателни станции, известяват за проблем или неработещ модум, посредствов светлинна и звукова сигнализация.

Предлаганите от нас пречиствателни станции притежават изключително здрава полиетиленова конструкция, имат малки размери, нисък разход на ток (58 - 70 W) и са лесни за монтаж без нужда от бетон. Техните ревизионни шахти са телескопични и лесно могат да се настроят към съответния терен при монтажа. Вижте как се инсталират тези пречиствателни станции тук.

СЕРТИФИКАТИ НА НАШИТЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ:

- Сертификат за качиството на пречистените води от Universitat Stuttgart - Institute fur Sedlungswaserbau, Wasergute und Abfallwirtschaft Prufstelle fur Kleinklaranlagen Bandtale-1 D-70569 - Stuttgart..

- Сертификат за здравината и водоплътността на резервоара, съгласно съгласно EN 12566-3 с номер на сертификата PIA2009-S-AT0902-1002 издаден от PIA GmbH Prufeinstitute Fur Abwassertechnik Hanrgenrather Weg 52074Aachen.

- Европейски стандарт EN 60204-1 - Безопасност на съоръжението - Електрическа безопастност - част1: Общи изисквания

- Европейски стандарт EN 983 - Безопасност на съоръжението - Изисквания за системи съдържащи течности и пнавматика

- Европейски стандарт EN 121001-1 In - Безопасност на съоръжението - Основна концепция и принципи.