СЕРИЯ ROCLEAN SBR

СЕРИЯ ROCLEAN SBR

Биологични аеробни пречиствателни станции RoClean от висок клас от типа SBR (Sequencing Batch Reactor) с капацитет от 600 до 4500 литра на ден и качество на пречистване на отпадъчната вода до 99 %.

Пречиствателни станции за жилища, кооперации и блокове, хотели и къмпинги.

Пречистената вода от нашите пречиствателни станции е подходяща за поливане или дрениране, без миризма и остатъчно замърсяване.

Повече за принципите на пречистване можете да намерите тук. Още можете да прочетете по-долу.

КОД ИМЕ ЖИТЕЛИ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
7984 RoClean 4 PE 2-6 3500 2080 x 1800 x 2050 Виж Виж СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR
КОД ИМЕ ЖИТЕЛИ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
7985 RoClean 6 PE 8-10 5000 2450 x 1800 x 2050 Виж Виж СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR
КОД ИМЕ ЖИТЕЛИ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
7986 RoClean 8 PE 12-14 6000 2820 x1800 x 2050 Виж Виж Пречиствателни станции RoClean8 СЕРИЯ ROCLEAN SBR Пречиствателна станция RoClean8
КОД ИМЕ ЖИТЕЛИ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6377 RoClean 12 PE 18-20 8000 2680 x 2310 x 2350 Виж Виж СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR
КОД ИМЕ ЖИТЕЛИ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6378 RoClean 16 PE 24-26 10 000 3040 x 2310 x 2350 Виж Виж СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR
КОД ИМЕ ЖИТЕЛИ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6379 RoClean 20 PE 28-30 12 000 3760 x 2310 x 2350 Виж Виж СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR Пречиствателни станции RoClean20 СЕРИЯ ROCLEAN SBR
КОД ИМЕ ЖИТЕЛИ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6376 RoClean 30 PE 45-50 16 000 4840 x 2310 x 2350 Виж Виж СЕРИЯ ROCLEAN SBR Пречиствателна станция RoClean50 СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR Пречиствателни станции RoClean50
КОД ИМЕ ЖИТЕЛИ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6382 RoClean 40 PE 50-60 16 000 4840 x 2300 x 2350 Виж Виж СЕРИЯ ROCLEAN SBR
КОД ИМЕ ЖИТЕЛИ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
6383 RoClean 50 PE 60-70 22 000 6280 x 2300 x 2350 Виж Виж СЕРИЯ ROCLEAN SBR

Допълнително оборудване и услуги

ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Оглед на място Предварителен оглед на обекта от наши специалисти за прецизиране на офертата и уточняване на всички технически подробности и изисквания. СЕРИЯ ROCLEAN SBR
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Монтаж на пречиствателна станция Монтаж на пречиствателното съоръжение по предварителна договорка с клиента, след като са уточнени всички технически подробности и изисквания. СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Направа на дренаж Направа на попивно поле (дренаж) за попиване на излишната пречистена вода от пречиствателното съоръжение по предварителна договорка с клиента. СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Дренажни тунели Предназначени са за осигуряване на определен буферен обем за залпово събиране на пречистени води с възможност за дренирането им в почвата. Дренирането зависи изцяло от попивните свойства на почвата. Всеки тунел осигурява 310 литра обем. Тунелите могат да се свързват един друг до достигане на желания общ обем на попивното поле. СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Капаци за дренажни тунели Служат за затваряне на началото и края на всеки ред от дренажни тунели. СЕРИЯ ROCLEAN SBR
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Дренажна ревизионна шахта Служи за ревизия на попивните възможности на дренажното поле. В случай, че дренажа не успява да осигури достатъчно попиване (примерно в дъждовен период), дренажната ревизионна шахта може да се използва, като помпена шахта за подпомагане оттичането на пречистените води от пречиствателната станция. СЕРИЯ ROCLEAN SBR
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Помпена шахта Служи за изпомпване на пречистените води на по-високо ниво в случай, че не е възможно осигуряване на естественото им гравитачно оттичане. СЕРИЯ ROCLEAN SBR
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Поправка на пречиствателна станция Поправка или преправяне (ако това е възможно) на неработещи или проблемни пречиствателни станции. СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Оптимизатор на биологично стъпало При твърде малко натоварване на пречиствателната станция за голям период, поради недостатъчния приток на отпадъчни води, може да настъпи частича загуба на активната утайка (микроорганизми). В този случай оптимизатора на биологичното стъпало ще достави допълнително количество специален хранителен разтвор за микроорганизмите в пречиствателната станция и ще запази популацията от бактерии в оптимално количество и състояние. Това ще осигури по-голяма устойчивост на микроорганизмите при ниско натоварване на пречиствателната станция и ще запази тяхната жизнеспособност. При твърде високо натоварване на пречиствателната станция за голям период, поради твърде големия дебит на отпадъчни води и концентрация на биологично замърсяване е възможно част от пречистената вода да има миризма, поради недостатъчното време за престой в пречиствателната станция и недостатъчното количество микроорганизми за това натоварване. В този случай оптимизатора на биологичното стъпало ще достави допълнително количество микроорганизми и ензими в пречиствателната станция и ще увеличи пречистващата способност на стъпалото. Това ще доведе до по-голям пречистващ капацитет. СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Поддръжка и профилактика на пречиствателна станция Регулярна или епизодична профилактика и поддръжка на пречиствателни станции. СЕРИЯ ROCLEAN SBR
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Дистанционен мониторинг и контрол на ПСОВ Система от индикатори и сензори, инсталирани в пречиствателната станция, както и комуникационен модул към таблото за управление на пречиствателната станция, които осигуряват 24 часово наблюдение на работата и състоянието на пречиствателната станция от специалисти от завода производител. Този модул позволява да се наблюдават всички процеси и при необходимост да се променят настройките на съответните агрегати за оптимизиране на процесите на пречистване. Препоръчва се за пречиствателни станции над 300 еквивалент жители. СЕРИЯ ROCLEAN SBR
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Удължаване на ревизионни гърловини Удължаване на ревизионните гърловини при нужда от дълбок монтаж на резервоара. Гърловините могат да бъдат удължени чрез заваряване на полиетиленови сегменти със съответния диаметър и желаната дължина, предварително или на място на обекта на клиента. СЕРИЯ ROCLEAN SBR СЕРИЯ ROCLEAN SBR

Предлаганите от нас пречиствателни станции притежават изключително здрава конструкция, имат малки размери, нисък разход на ток и са лесни за монтаж без нужда от бетон.

СЕРТИФИКАТИ НА НАШИТЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ:

- Сертификат за качиството на пречистените води от Universitat Stuttgart - Institute fur Sedlungswaserbau, Wasergute und Abfallwirtschaft Prufstelle fur Kleinklaranlagen Bandtale-1 D-70569 - Stuttgart.

- Сертификат за здравината и водоплътността на резервоара, съгласно съгласно EN 12566-3 с номер на сертификата PIA2009-S-AT0902-1002 издаден от PIA GmbH Prufeinstitute Fur Abwassertechnik Hanrgenrather Weg 52074Aachen.

- Европейски стандарт EN 60204-1 - Безопасност на съоръжението - Електрическа безопастност - част1: Общи изисквания

- Европейски стандарт EN 983 - Безопасност на съоръжението - Изисквания за системи съдържащи течности и пнавматика

- Европейски стандарт EN 121001-1 In - Безопасност на съоръжението - Основна концепция и принципи.