МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ ROFETT

МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ ROFETT

ROFETT МАЗНИНОУЛОВИТЕЛИ (ХОРИЗОНТАЛНИ СЕПАРАТОРИ НА ЛЕКИ ТЕЧНОСТИ)

Отделят маслата и мазнините с растителен и животински произход от отхпадъчните води преди оттичането им към пречиствателната станция, обществената канализация или природата. Употребата им е задължителна за кухни, ресторанти, столови, хотели, заведения за хранене, цехове и фабрики от хранително-вкусовата промишленост, при които е възможно изхвърляне на животински или растителни мазнини в отпадъчните води.

Те са с капацитети от 1 до 25 (или повече) литра в секунда и са изработени в хоризонтални полиетиленови резервоари за подземен монтаж.

Мазноуловителите са изработени от полиетилен и отговарят на всички изисквания на Европейското законодателство и са съобразени със стандарта EN 1825, като също така притежават означението за качество CE.

КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
7531 NG1 RoFett 1 - 500 l 500 1330 x 860 x 1000 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (мм) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
7537 NG2 RoFett 2 - 1000 l 1000 1740 x 1060 x 1020 Виж Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
7532 NG4 RoFett 4 - 2200 l 2200 1900 x 1400 x 2060 Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
7533 NG6 RoFett 6 - 3500 l 3500 2100 x 1800 x 2450 Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
7536 NG10 RoFett 10 - 5000 l 5000 2550 x 1800 x 2500 Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
7534 NG15 RoFett 15 - 6000 l 6000 2900 x 1800 x 2500 Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
7539 NG20 RoFett 20 - 8000 l 8000 2780 x 2300 x 2850 Виж
КОД ИМЕ ОБЕМ (л.) РАЗМЕРИ (д, ш, в) ЧЕРТЕЖ DWG ЧЕРТЕЖ PDF Снимки
77797 NG25 RoFett 25 - 12000 l 12000 3760 x 2300 x 2850 Виж

Допълнително оборудване и услуги

ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Оглед на място Предварителен оглед на обекта от наши специалисти за прецизиране на офертата и уточняване на всички технически подробности и изисквания.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Монтаж Монтаж на мазниноуловители по предварителна договорка с клиента, след като са уточнени всички технически подробности и изисквания.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Удължаване на ревизионни гърловини Удължаване на ревизионните гърловини при нужда от дълбок монтаж на съоръжението. Гърловините могат да бъдат удължени чрез заваряване на полиетиленови сегменти със съответния диаметър и желаната дължина, предварително или на място на обекта на клиента.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Направа на дренаж Направа на попивно поле (дренаж) за попиване на излишната (пречистенатаа) вода.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Дренажни тунели Предназначени са за осигуряване на определен буферен обем за залпово събиране на води с възможност за дренирането им в почвата. Дренирането зависи изцяло от попивните свойства на почвата. Всеки тунел осигурява 310 литра обем. Тунелите могат да се свързват един друг до достигане на желания общ обем на попивното поле.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Капаци за дренажни тунели Служат за затваряне на началото и края на всеки ред от дренажни тунели.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Дренажна ревизионна шахта Служи за ревизия на попивните възможности на дренажното поле. В случай, че дренажа не успява да осигури достатъчно попиване (примерно в дъждовен период), дренажната ревизионна шахта може да се използва, като помпена шахта за подпомагане отстраняването на излишните води.
ИМЕ ОПИСАНИЕ Снимки
Помпена шахта Служи за изпомпване на водите на по-високо ниво в случай, че не е възможно осигуряване на естественото им гравитачно оттичане.